Kort Anviisning til Brugen af Adskillige Farver paa uldne og linnede Toejer, tillgemed Efterretning am Fernistogning og adskillige Oliefarvers Tillavning.

Copenhage: 1812. hardcover. 24pp. 16mo, contemporary grey boards, split. Copenhagen, 1812. First Edition. Very good. very good.

Use of various dyes on wool and linen fabrics, and the use of oil dyes.

Price: $75.00

Item #32591

See all items in TEXTILE
See all items by